סיבות עיקריות שבגללן ילדים לא רוצים ללכת לבית הספריש המון סיבות שבגלל ילדים לא רוצים ללכת לבית הספר כל העניין הוא לגלות מה הבעיות ולנסות למצוא את הטיפול שיכול לגרום לילדי להבין את חשיבותו של הלימודים. להלן כמה סיבות שבגללן יש בעיה ילדים בגילאים שונים לא רוצים ללמוד.

מצב נפשי לא טוב

ממצאים מראים, כי סירוב להליכה לבית הספר כרוך בהפרעות נפשיות אשר תרמו להיווצרות התופעה. נמצא, כי האבחנות לילדים הנעדרים מבית הספר מראות על: הפרעת חרדת פרידה (22.4%), הפרעת חרדה מוכללת (10.5%), הפרעת התנגדות – ODD (8.4%), דיכאון (4.9%), פוביה ספציפית (4.2%), הפרעת חרדה חברתית (3.5%), והפרעת התנהגות (2.8%). עוד נמצא, כי הילדים שנעדרים מבית הספר מוטרדים מפחדים ומדאגות קשות, וכי הם סובלים מבעיות קשב וריכוז. מחקר נוסף מצא הפרעות פסיכיאטריות בקרב ההורים של תלמיד המסרב ללכת לבית הספר.

גורמים פסיכו-סוציאליים

ילדים המגלים נטייה להיעדרות מבית הספר שייכים לרוב לשכבה חברתית נמוכה, הם בנים למשפחות מעוטות אמצעים, וחוו בחייהם אירועים שליליים. מחקרים מצאו מתאם חיובי בין המצב הסוציו-אקונומי להיעדרות מבית הספר. משפחות במצוקה והורים קשי יום אינם מסוגלים להשגיח שהילדים ילכו לבית הספר באופן סדיר.

אלימות בבית הספר

במחקרה אקדמי התברר כי אלימות בני נוער הולכת וגדלה באחוז אחד לשנה. נתוני משטרת ישראל תומכים בממצא זה. מעשי האלימות מתבטאים באיומים, בהחזקת סכינים, בתקיפות ובמעשי וונדליזם. האלימות בבית הספר מאיימת על ביטחון התלמידים, ילדים שנפלו קרבן להתנהגות מסוג זה גילו נטייה להיעדרות מבית הספר. ילדים אלה דיווחו כי גילויי האלימות מרתיעים אותם וכי סביבת הלימודים איננה בטוחה עבורם.

מעורבות הורית

אין ערוך לחשיבותה של מעורבות הורית בחינוך הילד ובהתקדמותו בחיים ובהישגיו האקדמיים. הורים יכולים לגלות שהילד יושב שעות לראות סרטים חדשים לילדים ובגלל זה לא רוצה ללכת לבית הספר. אין אמנם הגדרה מדויקת למעורבות הורית, אך ניתן לאתר ולזהות התנהגות שמקדמת את הילד: עזרה בהכנת שיעורי בית ופיקוח על הכנתם, השתתפות באסיפות הורים ובמפגשים שונים בבית הספר, ומעקב אחר נוכחות הילד בשעות הלימודים. מחקרים מצאו כי הורים רבים מתקשים לקיים מעקב כדי להשגיח על נוכחות הילד. לא פעם ניתק הקשר בין הדמויות הסמכותיות בבית הספר לבין הורי התלמיד, והילד או הילדה עשויים להחמיץ הרבה שעות לימודים ללא ידיעת ההורים. מערכת יחסים גרועה בין ההורים לבית הספר עלולה לגרום להם להיות פחות מעורבים בהשתתפות הילד בלימודים ובכך לעודד שלא במתכוון היעדרות מבית הספר.

משתנים משפחתיים וקהילתיים

המערכת המשפחתית הנה בעלת משמעות עמוקה על הילד ועל חייו. מחקרים מצאו, כי במשפחות שבהן הילדים מרבים להיעדר מבית הספר מתקיימות דינאמיקה של קונפליקטים, לכידות נמוכה, הרגשת בדידות ואי-אפשרות לשיתוף. נמצא גם חוסר עקביות באופן גידול הילדים. במחקר שאישש הנחה זו נמצא, כי ב-43% מהמקרים שבהם קיימת בעיית היעדרות מבית הספר נמצאו עימותים בבית. גורמים נוספים שיכולים להוביל להיעדרות כרונית מבית הספר שייכים לסביבה החברתית והקהילתית שבה חי הילד. בני נוער שמתגוררים בסביבות לא בטיחותיות וללא תמיכה מצד ההורים, נמצאים בסיכון גבוה יותר להיעדרות מבית הספר.

Close Menu